• Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

    • Branżowa szkoła I stopnia mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych przygotowuje uczniów do:

     • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

     • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

     • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych

     • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych

     • prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego

     • pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi 

      

     Kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych uzyskujesz:

     • kwalifikację:
      ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

     • tytuł zawodowy:   mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

     • możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia

     • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych

     Możliwość:

     • przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi

     • korzystania ze środków finansowych UE

     • uzyskania prawa jazdy kat. B, T

     • obsługi kombajnu zbożowego

     • samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego

     • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa

     • poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: spawacza, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i sieczkarni, inseminatora, magazyniera i innych.

      

      

                                            

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie