•       

      

     Projekt  "WSPARCIE NA STARCIE " w roku szkolnym 2017/2018

      

     Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Wsparcie na stercie”.
     Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

      

     Numer projektu:    RPPD.03.03.01-20-0109/16                                           

     Dofinansowanie:     1 364 954,72 PLN                                                                                   

     Okres realizacji:     01.08.2017 do 31.07.2019.
       

     Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach i w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie w zakresie kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 156 uczniów (48K) oraz 40 nauczycieli (20K) w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych poprzez zajęcia, szkolenia, kursy zawodowe, wsparcie doradcy zawodowego oraz doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych we współpracy z pracodawcami.


      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie