• Internat

    •  

     Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie jest placówką koedukacyjną, skupiającą młodzież ze wszystkich jednostek organizacyjnych szkoły.

     Działa na podstawie:

     ·       ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach publicznych,

     ·       Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie,

     ·       Regulaminu  Internatu.

     Organem prowadzącym placówkę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a bezpośredni nadzór nad jej działalnością  sprawuje Dyrektor ZSCKR w Marianowie.

     Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie. Realizuje swoje zadania we współpracy z ZSCKR w Marianowie, rodzicami (opiekunami prawnymi) i wychowankami.

     Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie. Realizuje zadania: edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, sportowe i  rekreacyjne.

     Internat ma dwa budynki, po trzy kondygnacje mieszkalne połączone parterowym łącznikiem. W internacie może mieszkać 194 uczniów. Jedna z kondygnacji mieszkalnych dzierżawiona jest Warsztatom Terapii Zajęciowej.

     Pokoje mieszkalne wyposażone są w: szafy, tapczany, szafki na książki, stoły i krzesła. Na każdej kondygnacji mieszkalnej jest: świetlica, pokoje wychowawców, umywalnie i  ubikacje oraz pokoje cichej nauki. Ponadto w internacie jest: stołówka, świetlica ogólna, kawiarenka internetowa, sala do tenisa, siłownia, bilard, aneks kuchenny dla młodzieży, pokoje gościnne, pokój kierownika i  wychowawców internatu, pokój administracji internatu, kuchnia wraz z zapleczem, pokoje gospodarcze, recepcja, podręczne magazynki, biblioteka, gabinet lekarski, izolatki dla chorej młodzieży, pralnia, magazyny: żywnościowy, przemysłowy, pościelowy a także pokój socjalny dla pracowników obsługi internatu, szatnia i łazienka personelu.

     Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o przyjęcie do internatu.

            

      Galeria

                                               

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie