• Rolnik- Nowość!

    • Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie rolnik przygotowuje uczniów do:

      

     • wykonywania prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej

     • obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie

     • prowadzenia własnego gospodarstwa rolniczego

     • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

     • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

      

     Kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodzie rolnik uzyskujesz:

      

     • tytuł zawodowy: rolnik,

      • kwalifikację:

      • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

      

     Możliwość:

      

     • przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,

     • korzystania ze środków finansowych UE

     • prowadzenia integrowanej produkcji

     • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

     •  uzyskania prawa jazdy kat. T

     • obsługi kombajnu do zbioru zbóż

     • samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

     • działalności z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt

     • podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych

     • uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia w zawodzie  technik rolnik ROL.10. -  organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej lub w zawodzie  technik  agrobiznesu  ROL. 05.  -    organizacja  i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie