Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego

    •     

     Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, ul. Marianowo 7, 18-421 Piątnica Poduchowna uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.08.02.01-20-0031/18 pn. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.08.02.01-20-0031/18 z dnia 30.10.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

      

     Celem projektu jest zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie łomżyńskim.

      

     Planowanymi efektami realizacji projektu są:

     • Wzrost komfortu uczniów, słuchaczy i nauczycieli w korzystaniu z bazy dydaktycznej i zaplecza

     • Poprawa warunków prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu.

     • Zwiększenie liczby specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców.

     • Zmniejszenie bezrobocia wśród młodych osób oraz wydłużenie aktywności zawodowej.

     • Poprawa salda migracji zewnętrznych poza teren gminy.


      

     Wartość projektu: 4 149 279,79 PLN

     Dofinansowanie: 3 526 887,76 PLN

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie