•  

    Zakup, dostawa i montaż wyposażenia internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

    Identyfikator postępowania:  ocds-148610-b700f3ad-8b19-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

    Numer referencyjny postępowania:  ZP.2023.11.1

    Procedura:  Krajowa

    Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

    Pełna dokumentacja wraz z aktualnymi informacjami dostępna jest na stronie:

    https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b700f3ad-8b19-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie