• Pedagog

    •  

     Pedagog w szkole zajmuje się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzi indywidualne rozmowy terapeutyczne, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, prowadzi zajęcia w klasach. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy. Rodzice naszych uczniów mogą również skorzystać z porady i konsultacji terapeutycznej w sprawach dotyczących ich dzieci. Zajmuje się diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych, wykorzystując w tym celu metody dostosowane do potrzeb i sytuacji. Analizuje  orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach w tym zakresie. Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka. Na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców uczniów i nauczycieli. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje  wnioski o dofinansowanie podręczników. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz kuratorami z sądów rodzinnych, policją  (realizując zadania profilaktyki w szkole).  Pedagogiem w naszej szkole jest Pani Ewa Wojtczak.

      

     GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

      

     Poniedziałek

     9:45 – 14:15

      

     Wtorek

     8:55 – 13:25

      

     Środa

     9:45- 14:15

      

     Czwartek

     9:45 -14:15

      

     Piątek

     7:45 – 8:45

     9:45 - 13:15 - wsparcie rodziców

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie