•  

     ZSCKR w Marianowie bierze udział w realizacji projektu pt.: "Kuźnia młodego przedsiębiorcy" w okresie od wrzesieńia 2018 r. do czerwca 2019 r. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i przez niego dofinansowany.

     Głównym celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie ich do bliższego zapoznania się z zagadnieniami ekonomicznymi.

           Celami szczegółowymi są:

              - nabycie przez uczniów umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości funkcjonowania gospodarki rynkowej i planowania własnej kariery zawodowej,

              - podniesienie kompetencji  wśród uczniów poprzez cykl zajęć warsztatowo - szkoleniowych,

              - wyrównywanie szans zawodowych młodzieży uczącej się w szkołach rolniczych.

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie