• Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

     

     

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

     

    1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Chorążego Jana Szymańskiego w Marianowie, 18-421 Piątnica Poduchowna

     

    2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

     

    Daniel Ambrożej

    tel. 737707086

    email:  kontakt@zsmarianowo.pl

     

    3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     

    4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

     

    5. Każdy uczeń i rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

     

    6. Uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

     

    7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie