• Technik agrobiznesu

    •  

     Szkoła technikum agrobiznesu przygotowuje uczniów do:

     •  wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
     •  wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej
     •  prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
     •  prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych
     •  organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie
     •  organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym
     •  prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie
     •  posługiwania się językiem obcym zawodowym

      

     Kończąc technikum w zawodzie technik agrobiznesu uzyskujesz:

     • maturę
     • kwalifikacje:
      ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

      ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

     • tytuł zawodowy: technik agrobiznesu
     • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych
      

     Możliwość:

     • przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi

     • korzystania ze środków finansowych UE

     • prowadzenia integrowanej produkcji

     • uzyskania prawa jazdy kat. T

     • samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy

     • prowadzenia własnej produkcji gospodarczej

     • podejmowania prac w instytucjach związanych z rolnictwem

     • podjęcia nauki na studiach wyższych min. na kierunkach:  ochrona środowiska, biogospodarka, ekonomia, rolnictwo, zarządzanie, ekonomika agrobiznesu

     • poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: spawacza, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i sieczkarni, inseminatora, magazyniera i innych.

       

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie