• Technik rolnik

    •  

     Szkoła technikum rolnicze przygotowuje uczniów do:

     • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

     • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

     • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich

     • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej

     • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

     • uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami

     • posługiwania się językiem obcym zawodowym

      

     Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik uzyskujesz:

     • maturę

     • kwalifikacje:

     • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
      ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

     • tytuł zawodowy: technik rolnik

     • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych

      

     Możliwość:

     • przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi

     • korzystania ze środków finansowych UE

     • prowadzenia integrowanej produkcji

     • stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

     • uzyskania prawa jazdy kat. T

     • samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

     • podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych

     • podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych

     • poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: spawacza, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i sieczkarni, inseminatora, magazyniera i innych.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie